Kochaj Boga! Kochaj Ludzi!

Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj jałmużnę, a oko twoje niech nie będzie skąpe, gdy ją dajesz (Tb 4, 16)
WSPOMÓŻ NAS

Nasza posługa bogactwem i błogosławieństwem dla wieluW Wigilię Bożego Narodzenia zakończyliśmy wspólne dekorowanie naszej Parafialnej Choinki. Przyniesione przez nas ozdoby są wyrazem wdzięczności dla osób posługujących w naszej parafii (księża, siostry zakonne i osoby aktywnie uczestniczące w życiu parafii).

Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom i gościom, którzy poprzez swój udział w tym wydarzeniu przyczynili się do realizacji kolejnego gestu w ósmym roku Drogi ku Lepszemu Światu.

Kliknij by powiększyć

Next